• Sakrament Namaszczenia Chorych

  Kto i kiedy może przyjąć namaszczenie chorych. Namaszczenie chorych nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia. Odpowiednia pora na przyjęcie tego sakramentu jest już wówczas, gdy wierny znajdzie się w niebezpieczeństwie na skutek choroby lub starości. Sakrament ten może zostać ponownie udzielony, jeśli chory po wyzdrowieniu znowu ciężko zachoruje lub jeśli w czasie trwania tej samej choroby niebezpieczeństwo stanie się poważniejsze. Podstawą do przyjęcia sakramentu namaszczenia jest stan łaski uświęcającej (spowiedź i komunia św.). Nie wolno udzielać namaszczenia chorych tym, którzy uparcie trwają w jawnym grzechu ciężkim, osobom niepraktykującym, nie wierzącym. Sakramentu namaszczenia chorych można udzielić: • choremu przed operacją chirurgiczną, jeśli…

 • Małżeństwo

  Dokumenty wymagane do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w Parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Mszance I Spotkanie w Kancelarii Parafialnej: Należy osobiście uzgodnić termin tego spotkania w kancelarii parafialnej, by w ten sposób uniknąć długiego oczekiwania (każdy piątek po Mszy św.). I Spotkanie powinno się odbyć przynajmniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Należy przynieść ze sobą: 1. Dowody osobiste 2. Świadectwa chrztu – /świeżej daty/ 3. Data i miejsce I Komunii Św. – /odpisać z obrazka „Pamiątki I Komunii Św.”/ 4. Świadectwa religii z ostatniej klasy Szkoły Podstawowej 5. Świadectwa religii z ostatniej klasy Gimnazjum 6. Świadectwa religii z ostatniej klasy Szkoły Średniej 7. Świadectwa ukończenia Kursu Przedmałżeńskiego…

 • Bierzmowanie

  „Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” /KKK 1285/ Przygotowanie i kryteria dopuszczenia do sakramentu bierzmowania I. Przygotowanie do bierzmowania Przygotowanie do bierzmowania przebiega w dwóch etapach: przygotowanie dalsze i przygotowanie bliższe. Przygotowanie dalsze obejmuje klasę siódmą szkoły podstawowej, zakończone egzaminem przed bierzmowaniem. Obejmuje ono treści przewidziane w programie poprzednich klas, oraz materiał zawarty w katechizmie bierzmowanych. Miejscem tego przygotowania jest szkoła. W szkole i w parafii podejmuje się formację religijno – moralną uczniów i wprowadza się ich w działania…

 • Komunia Święta

  Należy pamiętać, że Sakrament Chrztu Św. jest pierwszym i najważniejszym sakramentem, dającym prawo do przyjęcia kolejnych sakramentów, dlatego przed przystąpieniem dzieci do I Komunii Św. konieczne jest sprawdzenie przez Kapłana, czy wszystkie dzieci zostały ochrzczone. Dlatego rodzice dzieci, które zostały ochrzczone w innej parafii niż Parafia Św. Ap. Piotra i Pawła w Mszance muszą dostarczyć Świadectwo Chrztu. Świadectwo chrztu dziecka należy dostarczyć do końca grudnia w roku w którym rozpoczęło się przygotowanie do I Komunii Św. Uroczystość I Komunii Św. w kościele parafialnym pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Mszance zawsze jest w I niedzielę maja o godz. 11.00.

 • Chrzest Święty

  15 kwietnia, 2020 15 kwietnia, 2020 Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje łaskę uświęcającą i wprowadza nas do Kościoła. Jest jakby nowym narodzeniem, bo otrzymujemy od Boga nowe życie, życie Boże. Miejsce Chrztu. Na mocy Sakramentu Chrztu Św. stajemy się członkami Kościoła Św. Dlatego Sakrament Chrztu Św. zawsze jest udzielany we wspólnocie Kościoła, którą  jest parafia. Dziecko przyjmuje ten sakrament w parafii, do której terytorialnie przynależą jego rodzice przez fakt zamieszkania na danym terytorium. Miejscem udzielania Sakramentu Chrztu Św. zawsze jest kościół parafialny, w którym jest chrzcielnica. Konieczność Chrztu. Pan Jezus powiedział „Kto uwierzy i chrzest przyjmie, będzie zbawiony” Człowiekowi do zbawienia potrzebna jest…