• Komunikat w sprawie udzielania sakramentu bierzmowania [14.05.2020]

  1. W związku z łagodzeniem obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa oraz zwiększeniem limitu osób mogących brać udział w nabożeństwach kościelnych, a także z dotychczasową praktyką duszpasterską oraz oczekiwaniem wiernych informujemy, że od 1 czerwca 2020 r. istnieje możliwość przystąpienia do sakramentu bierzmowania. 2. Wskazania szczegółowe dla kandydatów i ich rodzin:      a) O przystąpieniu kandydatów do sakramentu bierzmowania decydują rodzice lub opiekunowie prawni;      b) Kandydaci, którzy nie przystąpią do sakramentu bierzmowania w proponowanym terminie, mogą przyjąć ten sakrament w czasie powakacyjnym lub w przyszłym roku z klasami młodszymi;      c) Ze względu na ograniczenia co do ilości wiernych na nabożeństwach, należy do minimum ograniczyć udział rodziny i bliskich w celebracji liturgicznej połączonej…

 • Zarządzenie Biskupa Tarnowskiego w sprawie celebracji pogrzebów i odwiedzania chorych [14.05.2020]

  Zarządzenie Biskupa Tarnowskiego w sprawie celebracji pogrzebów i odwiedzania chorych Odpowiadając na potrzeby duchowe wiernych oraz mając na uwadze kierowane przez nich prośby o zezwolenie na celebrację pogrzebu z trumną w kościele („stacja w kościele”) postanawiam, niniejszym dekretem, dopuścić taką możliwość przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich norm wynikających z ograniczeń wprowadzonych przez władze państwowe. Nadto przypominam, że ciała osób zmarłych na choroby zakaźne wyszczególnione w rozporządzeniach Ministra Zdrowia winny być grzebane według specjalnych procedur, w tym bez możliwości wnoszenia trumny do kościoła czy kaplicy cmentarnej (wykaz tekstów prawnych poniżej). Ponadto, mając na uwadze troskę o zbawienie dusz, zezwalam duszpasterzom na odwiedziny chorych z posługą sakramentalną, ilekroć sami wierni o to proszą…

 • Nabożeństwa Majowe

  Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej. Nabożeństwo majowe z Litanią loretańską w naszym kościele codziennie o godz. 17.30 poprzedzone Koronką do Miłosierdzia Bożego a  o godz. 18.00 Msza Św. wieczorna. Zachęcam do wspólnej modlitwy w kościele i w naszych domach prze przekaz internetowy. Od godz. 17.00 jest Adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi. Można również przyjść na Nabożeństwo Majowe i przyjąć komunię Św. i po nabożeństwie iść do domu, a inni przyjdą sobie na Mszę Św. i przyjmą komunię Św. Pamiętajmy jednak, by zarówno na nabożeństwie majowym jak i na Mszy Św. nie było wewnątrz kościoła więcej jak 15 osób. Gdyby się zdarzyło, że wchodząc do kościoła zobaczymy, że jest już…

 • Komunikat Kurii Diecezjalnej w Tarnowie w sprawie Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej w diecezji tarnowskiej w 2020r. [AKTUALIZACJA 04.05.2020]

  W związku ze zmieniającą się sytuacją, dotyczącą m.in. zmniejszenia się obostrzeń co do liczby uczestników nabożeństw w kościołach, a także z licznymi zapytaniami wiernych i duszpasterzy w sprawie możliwości organizacji uroczystości pierwszokomunijnych w czerwcu i miesiącach wakacyjnych, zmianom ulegają niektóre zapisy komunikatu, który w aktualnej wersji brzmi: W obecnej sytuacji epidemii w Polsce uroczystości pierwszokomunijne w maju nie będą organizowane. Uwzględniając fakt, że w najbliższym czasie nie należy spodziewać się jednoznacznych informacji co do trwania stanu epidemii, należy uroczystości pierwszokomunijne planować w miesiącach powakacyjnych (począwszy od września 2020) z zagwarantowaniem odpowiedniego czasu, poprzedzającego uroczystość i przeznaczonego na duchową oraz liturgiczną formację przy parafii dla dzieci i ich rodzin. Istnieje możliwość organizacji uroczystości pierwszokomunijnych w czerwcu (oraz miesiącach…

 • Komunikat Księdza Proboszcza w związku z nowymi wytycznymi dot. stanu epidemii.

  Drodzy ParafianieW związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa przez władze państwowe z dn. 16.04.2020, na podstawie zarządzenia KEP i na podstawie Dekretu Ks. Biskupa Ordynariusza od dnia 25. 03. 2020 r. obowiązują następujące zmiany: 1. Przy uwzględnieniu przepisu, że na 15 m2 powierzchni może znajdować się 1 osoba, w naszym kościele może znajdować się jednocześnie 11 osób. 2. Codziennie przed Mszą św. odmawiana jest modlitwa Koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji ustania epidemii. Zachęcam do wspólnej modlitwy w tej intencji w naszych domach. 3. W dni powszednie przed Mszą św. można się wyspowiadać, zachowując jednak szczególne środki bezpieczeństwa. 4. Do chorego tylko w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia. 5. Kancelaria parafialna…

 • Przygotowanie do małżeństwa w czasie pandemii – komunikat Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

  KATECHIZACJA PRZEDMAŁŻEŃSKA Jeżeli narzeczeni z powodu pandemii nie ukończyli katechizacji przedmałżeńskiej i pragną zawrzeć sakrament małżeństwa, to należy zastosować w tym przypadku zapisy obowiązującego prawa „W wyjątkowych wypadkach, gdy nie ma możliwości zrealizowania wszystkich stawianych narzeczonym wymagań w ramach przygotowania bliższego i bezpośredniego, dopuszcza się formę indywidualnego przygotowania, które duszpasterz koniecznie powinien przeprowadzić”. IV Synod Diecezji Tarnowskiej, stat. 578.          W praktyce oznacza to przeprowadzenie z narzeczonymi kilku spotkań. Zaświadczenie o przeprowadzeniu tych spotkań, zawierające poruszoną tematykę,  należy dołączyć do protokołu przedślubnego. DZIEŃ SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH Oprócz w/w formy katechezy przedmałżeńskiej należy umożliwić narzeczonym skorzystanie z sakramentu pokuty, zachęcając do przeżycia całego dnia związanego ze spowiedzią św. jako pewnej formy…

 • Komunikat Kurii Diecezjalnej w Tarnowie w sprawie Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej w diecezji tarnowskiej w 2020r. – AKTUALIZACJA

  1. W obecnej sytuacji epidemii w Polsce placówki edukacyjne pozostają zamknięte dla uczniów do odwołania. Na czas obowiązywania tych obostrzeń nie będą organizowane żadne spotkania formacyjne oraz uroczystości związane z przystępowaniem dzieci po raz pierwszy do spowiedzi i Komunii świętej. Niezależnie od decyzji o ewentualnym odwołaniu stanu epidemii oraz otwarciu szkół, uroczystości pierwszokomunijne w kwietniu i maju nie będą organizowane. 2. Uwzględniając fakt, że w najbliższym czasie nie należy spodziewać się jednoznacznych informacji co do trwania stanu epidemii, należy uroczystości pierwszokomunijne planować w miesiącach powakacyjnych (począwszy od września 2020) z zagwarantowaniem minimum trzytygodniowego czasu, poprzedzającego uroczystość i przeznaczonego na duchową oraz liturgiczną formację przy parafii dla dzieci i ich rodzin.…

 • Komunikat Biskupa Tarnowskiego w sprawie liczby wiernych podczas Mszy Św

  ,,Od dnia 25 marca w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć  maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących (np. kościelny, organista, kleryk) mogą to być wyłącznie osoby życia konsekrowanego oraz zamawiające intencję mszalną, które chęć swojego uczestnictwa zgłosiły uprzednio proboszczowi miejsca. Dotyczy to także Mszy Św. Żałobnej w dniu pogrzebu bez udziału ciała zmarłego”