PRZY WIGILIJNYM STOLE

Na odświętnie przygotowanym wigilijnym stole układamy Pismo święte, świecę oraz opłatki. W odpowiedniej porze cała rodzina gromadzi przy tym stole. Wigilijną wieczerzę należy rozpocząć od modlitwy rodzinnej. Modlitwę można poprowadzić według następującego wzoru:

1.Domownicy na rozpoczęcie śpiewają kolędę: Gdy się Chrystus rodzi.

2.Po odśpiewaniu kolędy jedno z dzieci lub inny z domowników zapala święcę i mówi: Światło Chrystusa, zaś zebrani odpowiadają:Bogu niech będą dzięki. W tym momencie dzieci zapalają również światła na choince.

3.Ojciec lub matka zaczynają modlitwę od znaku krzyża: W imię Ojca i Syna,i Ducha Świętego. Amen.

4.Wyznaczona wcześniej osoba czyta z Pisma świętego fragment Ewangelii o narodzeniu Jezusa. Mówi: wysłuchajmy słów Ewangelii św. Łukasza o tym, że Pan Jezus narodził się ponad dwa tysiące lat temu. Następnie odczytuje fragment z Ewangelii: Łk 2,1-14.

5.Po wysłuchaniu Ewangelii ojciec lub matka odczytują prośby, na które wszyscy odpowiadają: Wysłuchaj nas, Panie.

Dobry Boże, dziękujemy Ci za tę noc, w czasie której narodził się Twój Syn, nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Z ufnością kierujemy do Ciebie nasze prośby:

a.Za naszą rodzinę: o pokój, zgodę, miłość i wiarę. Ciebie prosimy…

b.Za naszych sąsiadów i przyjaciół: o potrzebne dla nich łaski. Ciebie prosimy…

c.Za samotnych, chorych, biednych i głodnych: o potrzebną dla nich pomoc oraz życzliwość bliźnich. Ciebie prosimy…

d.Za dzieci nienarodzone: o to, by wszystkie mogły się narodzić.Ciebie prosimy…

e.Za naszą Ojczyznę: by rozwijała się w zgodzie i pokoju. Ciebie prosimy…

f.Za naszych zamarłych (należy wymienić ich z imienia): o radość życia wiecznego dla nich. Ciebie prosimy…

6.Ojciec lub matka rozpoczyna modlitwę Ojcze nasz.

7.Po modlitwie następuje łamanie się opłatkiem połączone z życzeniami. Ojciec lub matka mówi: Teraz połamiemy się opłatkiem, który jest chlebem miłości. W tym geście wyrazimy naszą miłość do siebie nawzajem. Niech Bóg błogosławi naszym życzeniom!Wszyscy składają sobie życzenia i łamią się opłatkiem. Warto do życzeń dołączyć prośbę o wybaczenie błędów i popełnionego w minionym roku zła.

8.Po złożeniu sobie życzeń wszyscy śpiewają kolędę: Wśród nocnej ciszy i zajmują miejsca przy stole, zaś ojciec lub matka wypowiadają słowa modlitwy: Pobłogosław, Panie, nas, pobłogosław dary wigilijnej wieczerzy, które będziemy spożywać, pobłogosław tych, którzy je przygotowali. Niech ten wigilijny stół będzie wyrazem naszej wdzięczności za Narodzenie się Pana Jezusa wśród nas. Amen.W rodzinnej atmosferze rozpoczyna się wieczerza wigilijna.Nie zapominajmy o pustym miejscu przy stole jako wyrazie pamięci o tych, którzy nie mogli zasiąść z nami przy wigilijnym stole oraz gotowości przyjęcia kogoś, kto być może tego wieczoru zapuka do naszych drzwi.

9.Po zakończeniu wieczerzy ojciec lub matka wypowiadają słowa dziękczynienia: Dziękujemy Ci Panie za dary, które spożyliśmy w czasie tej wigilijnej wieczerzy. Ucz nas zawsze dzielić się z innymi chlebem i miłością. Pomóż nam wytrwać w zgodzie i miłości rodzinnej nie tylko tego wieczoru, ale w każdym dniu naszego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

10.Wspólne kolędowanie. Warto zatroszczyć się o teksty śpiewanych kolęd dla wszystkich domowników.

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie