• Informacja Caritas Wraz z Caritas Polska nasza diecezja przygotowuje się do przeprowadzenia akcji PACZKA DLA UKRAINY. Akcja ta będzie skierowana do rodzin, które pozostały w Ukrainie i wymagają wsparcia w produkty niezbędne do życia, a trudne do zakupienia na miejscu w sytuacji wojny. Paczki te będą przygotowywane we wszystkich parafiach naszej diecezji przez różnego rodzaju organizacje i wspólnoty parafialne na czele z Parafialnym Zespołem Caritas oraz przez osoby prywatne, które zechcą włączyć się w tę akcję. W przygotowanych paczkach powinny znaleźć się tylko te produkty, najlepiej wszystkie, które znajdują się na załączonej liście. Oczywiście nie określamy żadnych marek tych produktów, natomiast zwracamy uwagę na ilość i ciężar poszczególnych opakowań. Jest…

 • WSKAZANIA NA WIELKI TYDZIEŃ 2021 DLA DIECEZJI TARNOWSKIEJ

  W kontekście zaostrzenia restrykcji związanych z pandemią COVID-19 przypominamo udzielonej dyspensie ogólnej od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane (z dn. 16.10.2020), która nadal obowiązuje. Proszę wiernych świeckich, aby podejmując decyzję o uczestnictwie w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia wzięli pod uwagę, że może się to wiązać z pozostawaniem na zewnątrz kościoła, z powodu nałożonych limitów osób, które mogą w nim przebywać jednocześnie. Zachęcam więc do łączenia się duchowoz tymi celebracjami za pośrednictwem różnego rodzaju transmisji. Ponadto w trosce o dobro duchowe oraz zdrowie fizyczne zarówno wiernych, jak i duszpasterzy, ustanawiam następujące normy dla Diecezji Tarnowskiej: Proszę kapłanów, by w najbliższych dniach umożliwili wiernym jak najszerszy dostęp do…

 • Życzenia Księdza Proboszcza na Święta Bożego Narodzenia 2020

  „Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan”  /Łk 2, 11/        Drodze Parafianie i Goście ! W wigilijną noc przełamiemy opłatek i złożymy sobie najlepsze życzenia. Popatrzymy znowu na puste miejsce przy stole, zatęsknimy za kawałkiem szczęścia, które coraz rzadziej przebija się przez trudne doświadczenia dnia codziennego. Nowo narodzonemu Dzieciątku złożymy w darze nasze cierpienia, samotności i trudy. Jak kiedyś w Betlejem tak i dziś dla każdego z nas rodzi się Jezus – Miłość, która nie wzbrania się przed wzgardą i poniżeniem. Jej Obecność oświeca, uzdrawia i rozwesela darem Ducha. Niezależnie od tego czy jesteśmy młodzi czy już w wieku dojrzałym, zamożni czy ubodzy, posiadający…

 • PRZY WIGILIJNYM STOLE

  Na odświętnie przygotowanym wigilijnym stole układamy Pismo święte, świecę oraz opłatki. W odpowiedniej porze cała rodzina gromadzi przy tym stole. Wigilijną wieczerzę należy rozpocząć od modlitwy rodzinnej. Modlitwę można poprowadzić według następującego wzoru: 1.Domownicy na rozpoczęcie śpiewają kolędę: Gdy się Chrystus rodzi. 2.Po odśpiewaniu kolędy jedno z dzieci lub inny z domowników zapala święcę i mówi: Światło Chrystusa, zaś zebrani odpowiadają:Bogu niech będą dzięki. W tym momencie dzieci zapalają również światła na choince. 3.Ojciec lub matka zaczynają modlitwę od znaku krzyża: W imię Ojca i Syna,i Ducha Świętego. Amen. 4.Wyznaczona wcześniej osoba czyta z Pisma świętego fragment Ewangelii o narodzeniu Jezusa. Mówi: wysłuchajmy słów Ewangelii św. Łukasza o tym, że…

 • ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ MAŁŻEŃSKICH

  Modlitwa: Pod Twoją obronę… Ja (Imię), Twój mąż, związany z tobą sakramentalnym węzłem małżeńskim, pragnę odnowić swoją przysięgę. Ponownie ślubuję ci miłość, wierność, i uczciwość małżeńską. Chcę wytrwać w małżeństwie z Tobą w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca życia. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci. Ja (Imię), Twoja żona, związana z tobą sakramentalnym węzłem małżeńskim, pragnę odnowić swoją przysięgę. Ponownie ślubuję ci miłość, wierność, i uczciwość małżeńską. Chcę wytrwać w małżeństwie z Tobą w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca życia. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i…

 • Dekret Penitencjarii Apostolskiej o warunkach uzyskania w czasie pandemii odpustu zupełnego dla wiernych zmarłych

  W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych. Do niniejszej Penitencjarii Apostolskiej dotarło wiele próśb Świętych Pasterzy, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zmieniono pobożne dzieła w celu uzyskania odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych, które można uzyskiwać zgodnie z normą „Wykazu odpustów” (nad. 29, § 1). Dlatego Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie ustanawia i określa, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie są one zakazane: a.- Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się,…

 • APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI PRZED UROCZYSTOŚCIĄ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

  Zbliża się dzień 1 listopada, a wraz z nim Uroczystość Wszystkich Świętych i jedna z piękniejszych polskich tradycji nawiedzania cmentarzy, pamięci i modlitwy za zmarłych. Miarą naszej kultury duchowej jest między innymi zdolność pamiętania o tych, którzy odeszli do wieczności. Dlatego, tego dnia miliony Polaków nawiedzają każdego roku groby swoich bliskich, dowodząc tego, że ludzka miłość nie kończy się razem ze śmiercią.  W tym roku jednak znajdujemy się w nadzwyczajnej sytuacji pandemii i dużego wzrostu zakażeń koronawirusem. W trosce o życie i zdrowie naszych rodaków apeluję o rozłożenie nawiedzania grobów na dni poprzedzające 1 listopada oraz dni następujące po tej uroczystości.  Apeluję również do osób starszych, aby w tym roku…

 • DEKRET BISKUPA TARNOWSKIEGO W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA COVID-19

  W związku z dynamicznym wzrostem zachorowań na COVID-19 w ostatnich dniach oraz wprowadzeniem nowych obostrzeń sanitarnych podczas zgromadzeń religijnych, niniejszym pragnę przypomnieć podstawowe zasady postępowania oraz przekazać dodatkowe postanowienia: Przede wszystkim ożywiajmy naszą modlitwę, prosząc Boga o ustanie pandemii oraz o potrzebne łaski dla dotkniętych tą chorobą i spieszących im z pomocą. Dołączajmy tę intencję do modlitwy różańcowej i modlitwy powszechnej we Mszy św. Warto nadal przywoływać w modlitwie eucharystycznej wstawiennictwa św. Szymona z Lipnicy oraz powrócić do śpiewania suplikacji. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych (1 osoba na 4m2 w „strefie żółtej” i 1 osoba na 7m2 w „strefie czerwonej”) ponownie udzielam na terenie całej diecezji dyspensy…

 • Nabożeństwa Różańcowe

  Różaniec – skarb, który trzeba odkryć. Autentyczna, żywa wiara wyraża się w trudzie codziennej modlitwy. Kto przestaje się modlić, w praktyce staje się ateistą, duchowo obumiera i traci największy duchowy skarb, jakim są wiara, nadzieja i miłość.” Różaniec – z pozoru to zwykła modlitwa. Modlitwa długa i nużąca. Tak jednak nie jest! Różaniec to nie jest zwykła modlitwa – to sposób na życie! Odmawiając różaniec oddajemy wszystkie nasze radości i smutki – całe nasze – życie Maryi. Gdy zwracamy się do Niej z ufnością, możemy być pewni, że Ona wstawia się za nami u Swego Syna – Jezusa. Różaniec jest zatem modlitwą zawierzenia, która kieruje nas przez Maryję do Jezusa. Odmówienie całej…